Isus nu era singur

238 Isus nu a fost singur

Pe un deal putrezit în afara Ierusalimului, un învățător îngrozitor a fost ucis pe o cruce. Nu era singur. El nu a fost singurul tulburător din Ierusalim în acea zi de primăvară.

«Ich bin mit Christus gekreuzigt», schrieb der Apostel Paulus (Galater 2,20), aber Paulus war nicht der einzige. «Ihr seid mit Christus gestorben» sagte er anderen Christen (Kolosser 2,20). «Wir sind mit ihm begraben» schrieb er den Römern (Römer 6,4). Was geht hier vor sich? Alle diese Menschen waren nicht wirklich auf jenem Hügel in Jerusalem. Wovon redet Paulus hier? Alle Christen, ob sie es wissen oder nicht, haben am Kreuz Christi Anteil.

Ai fost acolo când l-au răstignit pe Isus? Dacă sunteți creștin, răspunsul este da, ați fost acolo. Am fost cu el, deși nu am știut la acea vreme. Asta poate părea o prostie. Ce înseamnă cu adevărat? În limbajul modern am spune că ne identificăm cu Isus. Noi îl acceptăm ca pe adjunctul nostru. Acceptăm moartea lui ca plată pentru păcatele noastre.

Aber das ist noch nicht alles. Wir akzeptieren auch – und haben Anteil – an seiner Auferstehung! «Gott hat uns mit ihm auferweckt» (Epheser 2,6). Wir waren am Auferstehungsmorgen dort. «Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht» (Kolosser 2,13). «Ihr seid mit Christus auferstanden» (Kolosser 3,1).

Povestea lui Hristos este povestea noastră, dacă o acceptăm, dacă suntem de acord să fim identificați cu Domnul nostru răstignit. Viața noastră este legată de viața sa, nu numai de gloria învierii, ci și de durerea și suferința răstignirii sale. Puteți să-l acceptați? Putem fi împreună cu Hristos în moartea sa? Dacă afirmăm asta, atunci putem fi cu el în slavă.

Isus a făcut mult mai mult decât să moară și să se învie din nou. El a trăit o viață de dreptate și ne împărtășim și în această viață. Desigur, nu suntem desăvârșiți - nici măcar desăvârșit desăvârșiți -, dar suntem chemați să ne împărtășim în viața nouă, debordantă a lui Hristos. Pavel rezumă totul când scrie: „Deci suntem îngropați cu el prin botez în moarte, astfel încât, la fel ca Hristos înviat din morți prin gloria Tatălui, și noi să putem merge într-o nouă viață”. Înmormântat cu el, crescut cu el, trăind cu el.

O nouă identitate

Wie soll dieses neue Leben nun aussehen? «So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit» (Vers 11-13).

Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, gehört unser Leben ihm. «Wir sind überzeugt, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2. Korinther 5,14-15).

Așa cum Isus nu este singur, nu suntem singuri. Când ne identificăm cu Hristos, atunci suntem îngropați împreună cu el, stăm cu el într-o viață nouă și trăiește în noi. El este cu noi în încercările noastre și în succesele noastre pentru că viețile noastre sunt ale lui. Își mânie povara și primește recunoașterea și ne bucurăm de bucuria de a-și împărtăși viața cu el.

Paulus beschrieb es mit diesen Worten: «Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat» (Galater 2,20).

„Ia crucea peste tine”, Iisus i-a rugat pe ucenicii săi, și urmează-mă. Identificați-vă cu mine. Permiteți-i vieții vechi să fie răstignit și noua viață să domnească în corpul vostru. Să se întâmple prin mine. Lasă-mă să trăiesc în tine și îți voi da viața veșnică. »

Când ne punem identitatea în Hristos, vom fi cu el în suferința și în bucuria sa.

de Joseph Tkach